Laatste nieuws

BNdeStem zaterdag 5 augustus 2017
Goed nieuws! Wethouder Paul de Beer van Breda bevestigt dat de aanleg van het fietspad langs de Aa of Weerijs  op Breda’s grondgebied dit jaar nog van start zal gaan.
Op Zundert’s grondgebied is men nog niet zo ver.  Wethouder Piet Utens hoopt dit najaar meer te kunnen zeggen over hoe de plannen er voor staan.
Klik hier om beide artikelen te lezen/downloaden.
 

De Zundertse Bode 26 juli 2017

De Stichting Platform Toerisme en Recreatie Zundert (PRET) en wethouder Piet Utens van de gemeente Zundert spannen zich in om toeristen naar Zundert te halen en ze aan de regio te binden. Ze zien het fietspad langs de Aa of Weerijs als één van de positieve ontwikkelingen. Zie bijgevoegd artikel in de De Zundertse Bode van 26 juli 2017.

NB: er liggen tot nu plannen om een fietsroute aan te leggen van de singels in Breda tot aan de Bakkebrugstraat (Stuivezand). Dit zou klaar moeten zijn in 2018. Redelijk snel dus!
Helaas gaan de plannen op dit moment nog niet verder. Wij willen wel door, in ieder geval tot Zundert!

Klik hier voor de tekstversie van het artikel in De Bode.


Consultatieronde in Breda

Binnenkort (zomer 2017) zal de gemeente Breda een consultatieronde houden onder belanghebbenden bij de aanleg van de fietsroute langs de Aa of Weerijs op haar grondgebied. Tijdens deze ronde kunnen de laatste opmerkingen en commentaren ingediend worden. Het is de bedoeling om daarna met de aanleg van de verschillende trajecten te beginnen.


Trekpontje in gebruik

In het kader van het Inrichtingsplan Weerijs-Zuid is tussen de Hofdreven (Rijsbergen) en de Bakkebrugstraat (bij Stuivezand) nabij het Oekels bos een trekpontje aangelegd. Je komt er met een wandeling langs de Aa of Weerijs. Het is vanaf het oosten ook te bereiken vanaf de Breedschotsestraat en het Oekels bos of vanuit het westen vanaf de rijksweg Rijsbergen-Zundert via de Beemdstraat, dan nog wat stroomopwaarts.

 


Voetgangersbrug bij de Hofdreven

Het Inrichtingsplan Weerijs-Zuid voorzag in de aanleg van enkele bijzondere voorzieningen langs de Aa of Weerijs. Als eerste werd in dit kader een nieuw fietspad aangelegd langs de Aa of Weerijs tussen de Watermolenstraat en de Kruisstraat bij Rijsbergen. Daarna volgde een voetgangersbrug aan het einde van de Hofdreven. Het vormt een onderdeel van een Rijsbergs ‘ommetje’. In de buurt van het Oekels bos zal ook een trekpootje aangelegd worden.