Laatste nieuws

BNdeStem 21 december 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor directe link naar de geluidsweergave van betreffende ronde-vergadering. Ga aan de rechterkant naar punt 9 en klik daarop om de verschillende fractievertegenwoordigers en de wethouder te horen.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 23 januari zal er een definitief besluit genomen worden.

Hieronder een samenvatting van de fractie-standpunten (bron: de website van de gemeente Zundert, zoals bovenstaande geluidsopname):

 

 

 

 

Inloopmoment gemeente Zundert

Binnenkort zal de gemeente Zundert een middag of avond organiseren waar de plannen voor het fietspad tot zover worden gepresenteerd. De inloop is bedoeld om de gemeenschap op de hoogte te stellen van de stand van zaken, maar het is zeker ook de bedoeling om het oor te luisteren leggen bij de bevolking en daar dan ook iets mee te doen en dan de plannen definitief te maken. Let op de publicatie!"</p

Recente ontwikkelingen (december 2017)

Op het oog lijkt het stil rondom het fietspad langs onze mooie Aa of Weerijs. Dat is echter maar schijn. Zowel in Breda als Zundert is men intensief bezig met het uitwerken en afronden van de definitieve plannen. De ambtenaren zijn in het veld en wij, de Stichting Fietspaden Netwerk Mark en Weerijs, worden voortdurend bij de plannenmakerij betrokken. Ook zijn we in gesprek met het Routebureau West-Brabant (RWB) om er mede voor te zorgen dat routes en knooppunten straks in één keer op elkaar zullen zijn afgestemd.

Gazet van Antwerpen 29 november 2017

Goed nieuws voor het Markfietspad. 20 jaar na de aanleg van dit mooie en veelgebruikte fietspad gaat de Belgische gemeente Hoogstraten het tracé op haar grondgebied opknappen. Het Markfietspad begint (of eindigt natuurlijk) in Breda bij de Duivelsbrug (Ginneken, knooppunt 83) en bereikt na ca. 10 kilometer de Belgische/Nederlandse grens bij Meerseldreef (knooppunt 43). Dan loopt het nog zo’n 6,5 kilometer verder tot de Zandbergstraat in Meer (knooppunt 13). De Hoogstratense plannen hebben betrekking op dit laatste stuk.

De enorme populariteit van het Markfietspad is een grote inspiratiebron voor ons streven naar een soortgelijk fietspad langs onze eigen Aa of Weerijs. Klik hier als u het hele artikel in de Gazet wil lezen.

BNdeStem 5 augustus 2017

Wethouder Paul de Beer zegt toe dat het fietspad langs de Aa of Weerijs op Bredaas grondgebied volgend voorjaar realiteit zal zijn. Klik hier om het hele artikel te lezen.

In dezelfde editie: het tracé van het fietspad zal op het grondgebied van Breda niet overal langs het water lopen. Op Zunderts grondgebied zal dat wel het geval zijn. Klik hier om het hele artikel te lezen.

De Zundertse Bode 26 juli 2017

Zundert wil voortdurend toeristen naar zich toe halen. Batis het doel dat
wethouder Piet Utens  en Stichting Platform Recreatie en Toerisme
Zundert (PRET) zich gesteld hebben. Zundert heeft een aantal heel sterke punten. Het toekomstige fietspad langs de aa of Weerijs wordt daarbij ook genoemd. Klik hier om het hele artikel te lezen.