Shortlink

trekpontje in gebruik!

mede dankzij onze inspanningen is er een trekpontje nabij het Oekelsbos gerealiseerd. kan inmiddels gebruikt worden

Shortlink

Fietspad tot aan Bakkebrugstraat Zundert – terug op de begroting gemeente Zundert

De raad van de gemeente Zundert heeft op 8 november jl. besloten om in de programmabegroting voor 2017-2020 geld te reserveren voor de aanleg van een deel van het fietspad langs de Weerijs. Medio 2017 is het doorlopende fietspad langs de Weerijs van Breda tot aan het Kruispad klaar. Wanneer het gedeelte tot aan de Bakkebrugstraat gereed zal zijn is nog niet bekend. Stichting fiets Mark en Weerijs is heel blij met deze uitslag en de ondersteuning voor dit burgerinitatief.

Shortlink

overhandiging ambitiedocument

Overhandiging ambitiedocument aan wethouders Breda en Zundert op 25 mei 2016
BN de Stem 26-05-2016

lees meer op: http://www.bndestem.nl/regio/breda/wens-fietsen-langs-mark-en-weerijs-1.6048034

Shortlink

Waar een wil is komt een fietspad!

Wij heten u welkom op de website van stichting Fiets Mark en Weerijs.

Aa of Weerijs

Vrijwilligers uit Rijsbergen, Wernhout en Effen hebben de belangengroep “Fiets Mark en Aa” opgericht. We hebben ons de realisatie van een fietspad langs de Aa of Weerijs ten doel gesteld. De bedoeling is een fietsdriehoek te creëren van Breda t/m Belgische grens, heen of terug langs de Mark en de Aa of Weerijs.

Onze wens is de aanleg van een fietspad langs de Aa of Weerijs (naar het voorbeeld van het populaire en drukbereden fietspad langs de Mark tussen Breda en Meer). Wij zijn van mening dat dit prachtige en succesvolle fietspad langs de Mark meer navolging verdient.

Het toekomstige fiets/wandelpad moet dan komen te lopen langs de Aa of Weerijs vanaf Breda via Effen en Rijsbergen naar Zundert en wie weet in de toekomst richting Wuustwezel. Belangrijk uitgangspunt voor de planvorming is dat op heel veel plekken, met name in het Zundertse, al langs de Aa of Weerijs over schouwpaden gelopen kan worden! Meer

Sinds het begin werken we intensief samen met de Fietsersbond afdeling Breda en streeknetwerk Landstad de Baronie. Vanaf 2015 ook met het bestuur van de Rijsbergse Ondernemersvereniging.

Wie wil er actief met ons mee denken? Alle tips en ideeën zijn welkom. Wij zijn ook te vinden op facebook!

Waar een wil is komt een fietspad!

  • Email