Documenten

Op deze pagina vindt u enkele documenten die aan de basis liggen van onze ambitie: de totstandkoming van een fietsroute langs de Aa of Weerijs van Breda tot aan de Belgische grens.

De publicatie van het Inrichtingsplan Weerijs-Zuid (ruilverkaveling) in 2009 was de aanleiding van enkele burgers om elkaar te vinden rond de gedachte dat er te weinig fietspaden in de regio zijn. Het inrichtingsplan voorziet o.a.  in brede schouwstroken langs de Aa of Weerijs, heel geschikt voor de aanleg van een fietspad. Ook zijn  een voetgangersbrug bij de Hofdreven (Rijsbergen) en een trekpontje in de buurt van het Oekels bos in het plan opgenomen. Klik hier om het Inrichtingsplan te downloaden (17,6MB)

 

 

In 2015 maakte NHTV-student Anja van den Berg een stageverslag, waarin zij de ins en outs van het idee van een fietsroute langs de Aa of Weerijs onderzocht. Klik hier om het stageverslag te downloaden (10,7MB).

 

 

 

 

Het bovengenoemde stageverslag vormde de basis van het document waarin wij onze ambities met betrekking de fietsroute langs de Aa of Weerijs hebben beschreven en toegelicht: “Ambitiedocument Reis langs de Weerijs, van Nassau tot Van Gogh”.  Op 25 mei 2016 is het document aangeboden aan de wethouders Paul de Beer (Breda), Johan de Beer (Zundert) en Piet Utens (Zundert).

Hier vindt u het Ambitiedocument exclusief de hoofdstukken 2 en 3 (4,9MB).

Hier vindt u de hoofdstukken 2 en 3 (1,2MB)

 

Inhoudsopgave AMBITIEDOCUMENT REIS LANGS DE WEERIJS:

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding
1.2 Doelstelling

Hoofdstuk 2 De Omgeving

2.1 Gemeente Breda
2.2 Gemeente Zundert

Hoofdstuk 3 De Route

3.1 Bestaande fietspaden in de omgeving
3.2 Bestaande fietsroutes langs de Aa of Weerijs
3.3 Opname in het fietsknooppuntennetwerk
3.4 Aandachts- en knelpunten
3.5 Tracé, planning en prioriteitsstelling

Hoofdstuk 4 De Ambitie

4.1 Economisch Impact
4.2 Draagvlak
4.3 Kosten aanleg en onderhoud fietspad
4.4 Ideeën over de route, materiaal, informatie- en rustpunten
4.5 Gezondheidsaspecten

Hoofdstuk 5 Strategie

5.1 Financiering
5.2 Onderhoud
5.3 Draagvlak uitbreiden en netwerken
5.4 Weerijs Experience
5.5 Logo branding marketing

Bijlage 1: Beoogd tracé fietspad

Bijlage 2: mogelijke inkomsten op jaarbasis voor de recreatieve bedrijven in de omgeving van Zundert en Breda