Archeologie

Gevonden op Facebook: Oud Zundert

 

De foto’s lijken gemaakt te zijn tijdens WO I (1914-18). Hoewel Nederland in die oorlog neutraal was waren er in die jaren veel militairen gelegerd in de buurt van de grens met het door de oorlog zwaar getroffen België. De foto’s zijn gevonden in een Zundertse woning en zijn geplaatst door Arjan Bakx. Hij stelt dat het mogelijk is dat het DE beek betreft.

 

 

bron: www.brabant.nl/vondstenweerijs

De Krabbenbossen / Omgeving Montenslaan. Dit bosrijke landgoed ligt op twee (flauwe) dekzandruggen met daartussen het open dal van de Aa of Weerijs. Deze aardkundige toestand werd tijdens het beleg van Breda in 1624 uitgebuit door de Spaanse bevelhebber Spinola. Door beide dekzandruggen met een dam te verbinden, werd de Aa of Weerijs afgesnoerd. Hierdoor konden de Bredanaars hun stad niet langer verdedigen door middel van ‘inundatie’ (onder water zetten van de directe omgeving). Restanten van de ‘dam van Mencia’ of van Spinola zijn in het beekdal nog te herkennen. Het gebied is vrij toegankelijk op wegen.

Op de dekzandrug die onderdeel uitmaakt van het beekdalenlandschap rondom de Aa of Weerijs zijn nog meer bijzondere archeologische vondsten aangetroffen. In Zundert is o.a. onderzoek gedaan in het kader van de bouw van het Weerreyspark aan de Manderslaan/Gasthuisstraat.

Enkele jaren geleden is daar ook al een eerste archeologische opgravingscampagne uitgevoerd door RAAP Archeologisch Adviesbureau op de voormalige gemeentewerf in Zundert. Dit onderzoek leverde vele grondsporen en vondsten op uit de Steentijd, IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen. Er zijn minstens vier boerderijen en een waterput uit de Romeinse tijd aanwezig. Van stenen funderingen is in deze vroege periode nog geen sprake. De archeologen moeten de bodem afspeuren naar donkere vlekken: afdrukken van houten palen die al lang geleden vergaan zijn en kuilen, opgevuld met donkere grond en nederzettingsafval. Een later onderzoek gaf aan dat het erop lijkt  dat er zeker drie huisplattegronden aanwezig zijn, vermoedelijk uit de IJzertijd.

De resultaten van de opgravingen worden gepubliceerd in een rapport, weer een mooie toevoeging aan de geschiedenis van Zundert!
bron: website gemeente Zundert