Ontstaan van de belangengroep

Agnes en Rozemarijn ( Zundertse Bode 01-07-2009) en Yvonne (Zundertse Bode 07-10-2009) hebben elkaar via artikelen in de Zundertse Bode gevonden.

Het inrichtingsplan Weerijs-Zuid heeft heel wat teweeg gebracht, zie het artikel van de bewoners van de Hofdreven.  Zundertse Bode  juli 2009 bewoners Hofdreven.

Agnes deelt in juli 2009 mee dat ze 175 handtekeningen heeft opgehaald en deze overhandigd heeft aan de bestuurscommissie Weerijs-Zuid/provincie.

aug 2009 Agnes en Rozemarijn Goderie

 

Tja, dan een artikel met als kop: “Fietspad langs Aa of Weerijs komt er niet”. BNdeStem 11-12-2010.

Dit brengt 4 mensen op de been.  In 2011 richten Piet Stoof, Agnes Goderie, Yvonne Bogaert en Annemiek van de Made de belangengroep Fiets Mark en Aa.

 

 

 

 

 

 

                                                                           de oprichters

Wie wil er niet fietsen langs de Aa of Weerijs?

In 2011 is de belangengroep opgericht door mensen uit Rijsbergen en Breda. De groep heeft zich ten doel gesteld te streven naar de aanleg van een fietspad langs de Aa of Weerijs vanaf Breda tot aan de Belgische grens! Door bijv. heen te fietsen langs de Mark en terug langs de Aa of Weerijs wordt een unieke fietsdriehoek onder Breda gecreëerd. In die tijd zijn er al een aantal korte trajecten langs de Aa of Weerijs waar gefietst kan worden maar dat aantal moet worden verhoogd!

Er wordt samenwerking aangegaan met o.a. D66 Breda, Fietsersbond afdeling Breda en met streeknetwerk Landstad de Baronie.

Anja van den Berg, student van de NHTV Breda, heeft in 2014/2015 als stage opdracht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een fietspad tot stand te brengen langs de Aa of Weerijs. Zij heeft haar onderzoek in juni 2015 afgerond met een stageverslag “Fietsen langs de Aa of Weerijs”(10,7MB).

De Belangengroep heeft dit rapport bewerkt tot het “Ambitiedocument Reis langs de Weerijs”.  (Klik hier om de Hoofdstukken 2 en 3 te downloaden (1,1MB), klik hier voor de andere hoofdstukken)

Nadat de Belangengroep op 24 mei 2016 de Stichting Fietspaden Netwerk Mark en Weerijs had opgericht is het Ambitiedocument op 25 mei 2016 aangeboden aan de wethouders Paul de Beer (Breda), Johan de Beer (Zundert) en Piet Utens (Zundert) en is verder de publiciteit gezocht.

Inmiddels zijn de oprichters teruggetreden en heeft de stichting een bestuur van 3 personen (zie menu hierboven). Mocht u een bijdrage willen leveren, neem dan aub contact met ons op via het contactformulier.