Tracé

De Aa of Weerijs stroomt vanaf België door de gemeentes Zundert en Breda. De besturen van beide gemeentes staan achter het idee om langs deze beek een fietsroute te realiseren. In beide gemeentes is goedkeuring verleend en zijn de plannen in verschillende stadia van ontwikkeling. De gemeentes zijn daarbij in goed overleg.

Op Breda’s grondgebied:

Op Breda’s grondgebied zou het fietspad langs de Aa of Weerijs in 2017 klaar zijn. Althans, zo was eerder de gedachte. In BNdeStem van 5 augustus 2017 relativeerde wethouder Paul de Beer dit, het wordt nu 2018.

Kort samengevat: in Breda begint de route bij de Bernardbrug (Vredenburchsingel), waar de Aa of Weerijs in de singel uitmondt. Ze kruist de zuidelijke rondweg via het viaduct bij Amphia Langendijk, gaat voorbij het SAB-terrein (tegenover Mencia) rechtsaf naar het dijkje (via een trapje met fietsgoot) langs de beek en verder achter het Sprint-terrein langs, daar rechtsaf via de Batenburglaan en helemaal om de Trippelenberg heen naar het nieuwe bruggetje over de Aa of Weerijs, dan via het Oudlandstraatje langs Effen en door de Krabbebosschen naar de Montenslaan, tot de gemeentegrens met Zundert.

Op het grondgebied van Rijsbergen en Zundert:

Het fietspad zal aansluitend op het Bredase deel worden doorgetrokken tot aan de Bakkebrugstraat (nabij Stuivezand).  Ook hier moet het werk in 2018 gerealiseerd worden.

Vanaf de Montenslaan op Breda’s gebied gaat de ‘Reis langs de Weerijs’  dan verder door het Slikstraatje naar de Kaarschotsestraat en vanaf de brug aldaar  zal het pad verder zuidwaarts gaan en langs de Aa of Weerijs blijven tot aan de Bakkebrugstraat.

Onder ‘Tracé’s nader bekeken‘ vindt u meer gedetailleerde informatie over de route.

Er zijn nog geen plannen voor een verdere doortrekking van het fietspad naar het dorp Zundert en/of België. Die moeten er, wat ons betreft, wel komen natuurlijk.

Hieronder het hele traject, zoals dat door de twee gemeentes is gepland, 14 kilometer prachtig fietsen om en langs onze Aa of Weerijs.