Over ons

In 2009 werd het “Inrichtingsplan Weerijs-Zuid”, een ruilverkavelingsplan op het grondgebied van Rijsbergen en Zundert, gepubliceerd. Dit was de aanleiding voor enkele burgers om in het geweer te komen.

Het succesvolle Mark-fietspad was de grote inspiratiebron voor het idee om een fiets-driehoek ten zuiden van Breda te realiseren d.m.v. de aanleg van een soortgelijk fietspad langs de Aa of Weerijs.

Dat leidde in 2011 tot de oprichting van de Belangengroep Fiets Mark en Aa.

In 2016 werd de belangengroep omgezet in de Stichting Fietspaden Netwerk Mark en Weerijs.

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit de volgende drie personen:

 

 

Gerben de Groot, secretaris/penningmeester (Zundert)

 

 

 

Adje Maes, bestuurslid (Rijsbergen)

 

 

 

Frans van Geel, bestuurslid (Breda)

 

 

 

Voor een uitgebreid overzicht van de ontstaansgeschiedenis van onze groep, klik op het submenu ‘Ontstaan van de belangengroep” onder ‘Over ons’.