Laatste nieuws

Breda, 16 januari 2019, het raadsel van de blauwe S.

 

De blauwe S brengt je vanaf het parkeerterrein bij SAB via een nieuw fietspad naar de achterzijde van het SPRINT-terrein.

 

 

 

 

 

Binnenkort volgen we de blauwe S verder!

Rijsbergen, 3 december 2018.

Zonder verdere ruchtbaarheid zijn de asfalteringswerkzaamheden in de gemeente Zundert van start gegaan (zolang de weersomstandigheden het toelaten).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zundertse Bode, 21 november 2018:

 

 

Rijsbergen-Koutershof, 6 november 2018, netwerkavond PRET.

Voor een goedgevulde zaal heeft Frans Brosens , namens onze stichting , verteld over de ontstaansgeschiedenis van het fietspad in aanleg langs de Aa of Weerijs. Ook kwam aan de orde een “kunstwerk”  langs het traject (van corsobouwers?!), en de wens het pad door te laten lopen tot in Belgie.

 

Rijsbergen – Stuivezand, 25 oktober 2018. 

Tussen het bruggetje bij de Hofdfreven en de Bakkebrug is het cunet al uitgegraven. Het cunet is de geul (zie de foto’s) waarin een fundering zal worden gestort. Daarbovenop komt de definitieve toplaag van schelpenasfalt.

Bij het bruggetje

Bij de Beemdstraat

Bij de Bakkebrug

 

Overaa, 23 oktober 2018.      Fietspad klaar, moet alleen nog uitharden.

Het ‘alternatieve’ stukje van de Reis langs de Weerijs dat het Mastbos verbindt met het Overase vlonderke is klaar. Nu nog is het afgesloten, want de verharding moet een paar weken uitharden.  Maar als over ca. een week de hekken weggehaald zullen zijn ligt er een buitengewoon prachtig ritje voor u klaar.

 

Rijsbergen 19 oktober 2018

Bij Rijsbergen is te zien dat de aannemer er geen gras over laat groeien. Met de frees is de grond waar het cunet moet komen losgemaakt. Cunet???

Wikipedia: Een cunet is een uitgegraven gedeelte in een niet draagkrachtige grondlaag. In deze uitgraving wordt een aardebaan aangelegd als dragend lichaam voor wegen, opstelterreinen, nutsleidingen of kabels.

 

Breda, 11 oktober 2018.      Weer een wethouder aan het werk!

Vanmiddag nam de Bredase wethouder Paul de Beer plaats in een shovel om symbolisch de werkzaamheden te openen voor de aanleg van een fietspad tussen het Mastbos en het Overase vlonderke. Verrassend snel wist hij een hoop grond te verplaatsen naar een klaarstaande aanhanger.

Het betreft hier de aanleg van een alternatief stukje van de Reis langs de Weerijs. (Zie kaartje). Het gaat om slechts 700 meter, maar het is een prachtig verbindingstukje in een schitterend landschap. Over een paar dagen is het klaar, de verharding moet een een paar weken uitharden en dan…fietsen maar.

Onze stichting was bij de symbolische handeling present en toonde het doek dat de verbinding Breda-Zundert moet weergeven die de Reis langs de Weerijs zal zijn.

 

 

BNdeStem 11 oktober 2018

Artikel in BNdeStem.

Van PIERRE VAN DAMME
Beide wethouders groeven met een minigraafmachine een stuk grond uit. De gemeente Zundert heeft voor dit initiatief vanuit de Stichting Fietspaden Netwerk Mark en Weerijs 1,5 miljoen ter beschikking ge- steld. Samen met de 150.000 euro subsidie van de provincie en Land- Stad de Baronie wordt het fietspad gerealiseerd. Breda trekt ongeveer 350.000 euro uit voor de aanleg van het pad op haar grondgebied. Ook hier wordt een dezer dagen begonnen met graven.
De Aa of Weerijs stroomt vanaf België door de gemeente Zundert naar Breda. Het fietspad heeft de naam Reis langs de Weerijs gekregen. Gis- teren werd het motto bekendgemaakt: Van Nassau tot Van Gogh.
,,Voor veel inwoners is het een lang gekoesterde wens om langs de Aa of Weerijs rivier te kunnen fietsen, met uitzicht op de vele aardbeien- velden, bossen en boomkwekerijen die de omgeving rijk is. We hebben met veel belanghebbenden kunnen spreken over de plannen, waaron- der Stichting Fietspaden Netwerk Mark en Weerijs als initiatiefnemer van dit plan. Hun waardevolle input hebben we meegenomen in de ontwerpfase”, zei wethouder Ruimtelijke Ordening, Patrick Kok.
Daarnaast zijn ook de dorpsraad Rijsbergen, Waterschap Brabantse Delta, Koninklijke Wandelbond Nederland, Routebureau West-Brabant, gemeente Breda en vanzelfsprekend de omwonenden in het gebied be- trokken. Ook de Stichting Fietspaden Netwerk Mark en Weerijs toonde zich gisteren verheugd over de start van de aanleg: ,,Ik vergelijk dit fietspad met het beroemde fietspad langs de Mark en verwacht dat het een even grote hit zal worden. Daarmee is het een mooie impuls voor het toerisme en de recreatie”, aldus voorzitter Frans Brosens.
,,We gaan verder dan enkel een fietspad aanleggen”, aldus Johan de Beer, wethouder Recreatie en Toerisme in Zundert. ,,Het wordt ook een recreatief en educatief fietspad met panelen met daarop informatie over de omgeving.”
Het tracé in de gemeente Zundert is 3,4 km lang en de verwachting is dat de klus half maart 2019 klaar is.
-einde artikel-

10 oktober 2018.     De eerste schep grond.

Om vier uur deze middag werden de starthandelingen verricht van de aanleg van het fietspad tussen Kruispad (Rijsbergen) en Bakkebrug (Stuivezand). Toespraken van de wethouders Johan de Beer en Patrick Kok en van Frans Brosens en Adje Maes van de Stichting Fietspaden Netwerk Mark en Weerijs. De laatste onthulde tevens een groot doek dat de band van het fietspad met de gemeente Zundert symboliseert.

Op de foto’s wethouder Kok die de eerste hap grond gaat nemen en het doek.

 

Starthandelingen en aftrappen. 

Rijsbergen. Woensdag 10 oktober om 16.00 uur gaan de Zundertse Wethouders Kok en de Beer de starthandelingen verrichten van de aanleg van het traject van de Reis langs de Weerijs tussen Kruispad en Bakkebrugstraat. Lokatie: bij de Hoge Brug (Kruispad) in Rijsbergen, waar het bord al staat.

 

 

 

 

Breda. De volgende dag, donderdag 11 oktober om 15.30, zal de Bredase wethouder de Beer de aftrap verrichten van de werkzaamheden aan het Bredase deel (van alternatief 2) van de Reis langs de Weerijs. Lokatie: de hoek van het Mastbos, naast het adres Overaseweg 134. (Zie kaartje in het bericht hieronder).

Breda is begonnen! 2

4 oktober 2018

Niet alleen achter Novotel is de aannemer in de weer geweest.  Ook aan het tweede alternatief van het Bredase deel van de Reis langs de Weerijs is gewerkt. Nog geen asfalt, maar het traject is uitgegraven en ook al deels opgevuld met zand.

 

Vanaf de hoek van het Mastbos, langs een ecologische zone met een grote poel in het midden, naar de Aa of Weerijs bij het Overaas vlonderke.

 

 

Breda is begonnen! 1

4 oktober 2018.

Het olifantenpaadje achter Novotel, van de verkeerslichten op de zuidelijke rondweg naar de Houtakkerstraat, is aangepakt.

Het is een van de ‘alternatieve routes’ van de Reis langs de Weerijs op Bredaas grondgebied. Gisteren, woensdag 3/10, is de de aannemer begonnen met graafmachine en fundering, vanmorgen, donderdag 4/10,  rijdt een walsje de zaak aan en nog dezelfde middag ligt het asfalt af te koelen. Het betere werk. Nu nog afwerken en weer een stukje klaar!

 

 

 

Het gaat gebeuren!

3 oktober 2018.

Het staat er echt! Bij de Hoge Brug (Kruispad, Rijsbergen). Hier zal het nieuw aan te leggen deel van de ‘Reis langs de Weerijs’ beginnen. Het nu aan te leggen traject loopt tot aan de Bakkebrug bij Stuivezand. De werkzaamheden zullen snel een aanvang nemen. Meer nieuws zal spoedig volgen.

 

Weer open!

Tot onze vreugde hebben we kunnen constateren dat het nieuwe stukje fietspad tussen het viaduct bij Effen en Novotel (zie het vorige bericht hieronder) weer open is. Er zijn kennelijk werkzaamheden nodig geweest. Het ligt er weer uitnodigend bij. Duidelijk is wel dat de bovenlaag nog ‘aangereden’ moet worden. Bij normaal gebruik zal dat spoedig gebeurd zijn.

Gezien vanaf de noordzijde, in de verte het viaduct.

Gezien vanaf de zuidzijde, kijkend in de richting van Novotel.

Wat is er gebeurd?

Het nieuwe stukje fietspad vanaf het viaduct bij Effen naar de Houtakkerstraat (achter Novotel langs) is al weer weken afgesloten. Waarom?

 

Juli 2018

De werkzaamheden aan de Reis langs de Weerijs zijn eigenlijk nog niet eens gestart of het fietspad functioneert al! Langs het Beekpad, het verharde deel langs de Aa of Weerijs tussen de Hoge Brug bij Rijsbergen en de Watermolenbrug staat een groentestalletje.  Gaat allen uw gang!

April 2018            Verbinding Effen – Houtakkerstraat gerealiseerd.

Het is nu mogelijk om vanaf het viaduct bij Effen rechtsaf naar de Houtakkerstraat (achterlangs Novotel/Mirabelle) en verder naar Bond park en Mencia te fietsen. Zie kaartje onder deze foto, het betreft het omcirkelde trajectje. De blauwe lijn geeft de Reis langs de Weerijs weer.

 

30 maart 2018         Slikstraatje opgeknapt!

Het was wel aan verbetering toe. Het is nu een smalle, maar weer goed berijdbare strook geworden.

 

30 maart 2018         Plannen in Breda definitief!

College en raad van Breda hebben het tracé nu definitief vastgesteld. Zie de bijbehorende kaart hieronder:

23 februari 2018:      Ze zijn begonnen!

Wethouder Paul de Beer start de werkzaamheden.

Op vrijdagmiddag 23 februari heeft wethouder Paul de Beer van Breda de starthandelingen voor de werkzaamheden aan de Reis langs de Weerijs verricht. In aanwezigheid van een klein gezelschap betrokkenen, waaronder wijzelf, sprak hij enkele woorden en schepte hij met een graafmachine een paar happen zand uit het eerst aan te leggen stukje fietspad. Het betreft nog niet het tracé langs de Aa of Weerijs zelf, maar een verbindingstuk (schakel) tussen het viaduct over de rijksweg N263 bij Effen naar het tracé van de Reis langs de Weerijs bij de Houtakkerstraat (het vroegere tracé van de weg Rijsbergen-Breda). Fietsen van Rijsbergen naar Breda wordt een stukje korter en mooier. Om precies te zijn: als je van Effen naar Breda fietst gaat het nieuwe stuk meteen na de viaducten van de E19 en HSL rechtsaf. Het volgt het tracé van de Rijsbergseweg zoals dat was voordat de HSL werd aangelegd. Je passeert nu Novotel weer langs de zuidkant en bereikt de zuidelijke rondweg bij het Bondpark (voormalig ESSO-kantoorgebouw). Vooral de leerlingen van het Mencia zullen het fijn vinden.
Wil je precies weten waar de Reis langs de Weerijs komt, ga naar ‘Tracé in delen’.

Het stukje waaraan vandaag wordt begonnen is omcirkeld. De blauwe lijn geeft de route van de ‘Reis langs de Weerijs’ weer.

 

En een week later. Het werk ligt stil, houdt hier op. Vorst, berekoud, steenharde grond.

 

 

Inloopmoment gemeente Zundert

Binnenkort zal de gemeente Zundert een middag of avond organiseren waar de plannen voor het fietspad zullen worden gepresenteerd. De inloop is bedoeld om de gemeenschap op de hoogte te stellen van de stand van zaken. Het is zeker ook de bedoeling om het oor te luisteren leggen bij de bevolking en daar dan ook iets mee te doen. De plannen zullen pas daarna definitief worden gemaakt. Let op de publicatie!"</p

 

Raad van Zundert akkoord!      Het werk kan beginnen!

Noot: In de berichtgeving gaat het steeds om het nieuw aan te leggen fietspad van de Hoge brug in Rijsbergen tot aan de Bakkebrugstraat bij Stuivezand. In de gemeente Zundert begint de ‘Reis langs de Weerijs’ echter veel eerder, nl. in de Montenslaan, waar de aansluiting is met het traject op Bredaas grondgebied.

BNdeStem 21 december 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor directe link naar de geluidsweergave van betreffende ronde-vergadering. Ga aan de rechterkant naar punt 9 en klik daarop om de verschillende fractievertegenwoordigers en de wethouder te horen.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 23 januari zal er een definitief besluit genomen worden.

Hieronder een samenvatting van de fractie-standpunten (bron: de website van de gemeente Zundert, zoals bovenstaande geluidsopname):

 

 

 

 

Recente ontwikkelingen (december 2017)

Op het oog lijkt het stil rondom het fietspad langs onze mooie Aa of Weerijs. Dat is echter maar schijn. Zowel in Breda als Zundert is men intensief bezig met het uitwerken en afronden van de definitieve plannen. De ambtenaren zijn in het veld en wij, de Stichting Fietspaden Netwerk Mark en Weerijs, worden voortdurend bij de plannenmakerij betrokken. Ook zijn we in gesprek met het Routebureau West-Brabant (RWB) om er mede voor te zorgen dat routes en knooppunten straks in één keer op elkaar zullen zijn afgestemd.

Gazet van Antwerpen 29 november 2017

Goed nieuws voor het Markfietspad. 20 jaar na de aanleg van dit mooie en veelgebruikte fietspad gaat de Belgische gemeente Hoogstraten het tracé op haar grondgebied opknappen. Het Markfietspad begint (of eindigt natuurlijk) in Breda bij de Duivelsbrug (Ginneken, knooppunt 83) en bereikt na ca. 10 kilometer de Belgische/Nederlandse grens bij Meerseldreef (knooppunt 43). Dan loopt het nog zo’n 6,5 kilometer verder tot de Zandbergstraat in Meer (knooppunt 13). De Hoogstratense plannen hebben betrekking op dit laatste stuk.

De enorme populariteit van het Markfietspad is een grote inspiratiebron voor ons streven naar een soortgelijk fietspad langs onze eigen Aa of Weerijs. Klik hier als u het hele artikel in de Gazet wil lezen.

BNdeStem 5 augustus 2017

Wethouder Paul de Beer zegt toe dat het fietspad langs de Aa of Weerijs op Bredaas grondgebied volgend voorjaar realiteit zal zijn. Klik hier om het hele artikel te lezen.

In dezelfde editie: het tracé van het fietspad zal op het grondgebied van Breda niet overal langs het water lopen. Op Zunderts grondgebied zal dat wel het geval zijn. Klik hier om het hele artikel te lezen.

De Zundertse Bode 26 juli 2017

Zundert wil voortdurend toeristen naar zich toe halen. Batis het doel dat
wethouder Piet Utens  en Stichting Platform Recreatie en Toerisme
Zundert (PRET) zich gesteld hebben. Zundert heeft een aantal heel sterke punten. Het toekomstige fietspad langs de aa of Weerijs wordt daarbij ook genoemd. Klik hier om het hele artikel te lezen.