Laatste nieuws

30 maart 2018         Slikstraatje opgeknapt!

Het was wel aan verbetering toe. Het is nu een smalle, maar weer goed berijdbare strook geworden.

 

30 maart 2018         Plannen in Breda definitief!

College en raad van Breda hebben het tracé nu definitief vastgesteld. Zie de bijbehorende kaart hieronder:

23 februari 2018:      Ze zijn begonnen!

Wethouder Paul de Beer start de werkzaamheden.

Op vrijdagmiddag 23 februari heeft wethouder Paul de Beer van Breda de starthandelingen voor de werkzaamheden aan de Reis langs de Weerijs verricht. In aanwezigheid van een klein gezelschap betrokkenen, waaronder wijzelf, sprak hij enkele woorden en schepte hij met een graafmachine een paar happen zand uit het eerst aan te leggen stukje fietspad. Het betreft nog niet het tracé langs de Aa of Weerijs zelf, maar een verbindingstuk (schakel) tussen het viaduct over de rijksweg N263 bij Effen naar het tracé van de Reis langs de Weerijs bij de Houtakkerstraat (het vroegere tracé van de weg Rijsbergen-Breda). Fietsen van Rijsbergen naar Breda wordt een stukje korter en mooier. Om precies te zijn: als je van Effen naar Breda fietst gaat het nieuwe stuk meteen na de viaducten van de E19 en HSL rechtsaf. Het volgt het tracé van de Rijsbergseweg zoals dat was voordat de HSL werd aangelegd. Je passeert nu Novotel weer langs de zuidkant en bereikt de zuidelijke rondweg bij het Bondpark (voormalig ESSO-kantoorgebouw). Vooral de leerlingen van het Mencia zullen het fijn vinden.
Wil je precies weten waar de Reis langs de Weerijs komt, ga naar ‘Tracé in delen’.

Het stukje waaraan vandaag wordt begonnen is omcirkeld. De blauwe lijn geeft de route van de ‘Reis langs de Weerijs’ weer.

 

En een week later. Het werk ligt stil, houdt hier op. Vorst, berekoud, steenharde grond.

 

 

Inloopmoment gemeente Zundert

Binnenkort zal de gemeente Zundert een middag of avond organiseren waar de plannen voor het fietspad zullen worden gepresenteerd. De inloop is bedoeld om de gemeenschap op de hoogte te stellen van de stand van zaken. Het is zeker ook de bedoeling om het oor te luisteren leggen bij de bevolking en daar dan ook iets mee te doen. De plannen zullen pas daarna definitief worden gemaakt. Let op de publicatie!"</p

 

Raad van Zundert akkoord!      Het werk kan beginnen!

Noot: In de berichtgeving gaat het steeds om het nieuw aan te leggen fietspad van de Hoge brug in Rijsbergen tot aan de Bakkebrugstraat bij Stuivezand. In de gemeente Zundert begint de ‘Reis langs de Weerijs’ echter veel eerder, nl. in de Montenslaan, waar de aansluiting is met het traject op Bredaas grondgebied.

BNdeStem 21 december 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor directe link naar de geluidsweergave van betreffende ronde-vergadering. Ga aan de rechterkant naar punt 9 en klik daarop om de verschillende fractievertegenwoordigers en de wethouder te horen.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 23 januari zal er een definitief besluit genomen worden.

Hieronder een samenvatting van de fractie-standpunten (bron: de website van de gemeente Zundert, zoals bovenstaande geluidsopname):

 

 

 

 

Recente ontwikkelingen (december 2017)

Op het oog lijkt het stil rondom het fietspad langs onze mooie Aa of Weerijs. Dat is echter maar schijn. Zowel in Breda als Zundert is men intensief bezig met het uitwerken en afronden van de definitieve plannen. De ambtenaren zijn in het veld en wij, de Stichting Fietspaden Netwerk Mark en Weerijs, worden voortdurend bij de plannenmakerij betrokken. Ook zijn we in gesprek met het Routebureau West-Brabant (RWB) om er mede voor te zorgen dat routes en knooppunten straks in één keer op elkaar zullen zijn afgestemd.

Gazet van Antwerpen 29 november 2017

Goed nieuws voor het Markfietspad. 20 jaar na de aanleg van dit mooie en veelgebruikte fietspad gaat de Belgische gemeente Hoogstraten het tracé op haar grondgebied opknappen. Het Markfietspad begint (of eindigt natuurlijk) in Breda bij de Duivelsbrug (Ginneken, knooppunt 83) en bereikt na ca. 10 kilometer de Belgische/Nederlandse grens bij Meerseldreef (knooppunt 43). Dan loopt het nog zo’n 6,5 kilometer verder tot de Zandbergstraat in Meer (knooppunt 13). De Hoogstratense plannen hebben betrekking op dit laatste stuk.

De enorme populariteit van het Markfietspad is een grote inspiratiebron voor ons streven naar een soortgelijk fietspad langs onze eigen Aa of Weerijs. Klik hier als u het hele artikel in de Gazet wil lezen.

BNdeStem 5 augustus 2017

Wethouder Paul de Beer zegt toe dat het fietspad langs de Aa of Weerijs op Bredaas grondgebied volgend voorjaar realiteit zal zijn. Klik hier om het hele artikel te lezen.

In dezelfde editie: het tracé van het fietspad zal op het grondgebied van Breda niet overal langs het water lopen. Op Zunderts grondgebied zal dat wel het geval zijn. Klik hier om het hele artikel te lezen.

De Zundertse Bode 26 juli 2017

Zundert wil voortdurend toeristen naar zich toe halen. Batis het doel dat
wethouder Piet Utens  en Stichting Platform Recreatie en Toerisme
Zundert (PRET) zich gesteld hebben. Zundert heeft een aantal heel sterke punten. Het toekomstige fietspad langs de aa of Weerijs wordt daarbij ook genoemd. Klik hier om het hele artikel te lezen.