Tracé’s

Hieronder vindt u enkele deel-kaartjes waarop het tracé, voor zover bekend, is aangegeven. Het betreft een totale lengte van ca. 14 kilometer.

De route start bij de Bernardbrug (Vredenburchsingel) in Breda en loopt langs de oostelijke oever via de Bernardsingel door het Zaartpark naar de Ruitersboslaan (bij Amphia Langendijk). Daar steekt hij via het viaduct de zuidelijke rondweg over en gaat meteen na het SAB-terrein (tegenover het Mencia) terug naar de oostelijke oever. Daar gaat het het dijkje op via een trap met fietsgoot en verder over het dijkje tot aan de brug in de Dr. Batenburglaan achter het Sprint-terrein. Rechtsaf gaat het via deze laan om de Trippelenberg heen naar het Overaas vlonderke (bruggetje). Dan onder HSL en E19 door naar Effen, vóór de bebouwing linksaf door het Oudlandstraatje naar de Tweegelandenbrugweg en vandaar via een fietspad door de Krabbebosschen naar de Montenslaan. (Gemeentegrens Breda-Zundert)

Via de Montenslaan, het Slikstraatje en de Kaarschotsestraat naar de Watermolenbrug over de Aa of Weerijs. Vanaf daar zal het fietspad langs de beek blijven tot aan de Bakkebrugstraat bij Stuivezand. De huidige plannen gaan niet verder.

Eerste kaartje: startpunt in Breda van Bernardbrug tot Effen. Om en nabij 4 km. De blauwe lijn geeft de route van de ‘Reis langs de Weerijs’ weer, de rode onderbroken lijnen laten zien waar de gemeente Breda in het kader van dit project nog enkele fietspaden (schakels), dan wel fietsstroken, aan zal leggen.

Tweede kaartje: van het Overaas vlonderke naar de brug over de Aa of Weerijs in de Montenslaan, de grens tussen de gemeenten Breda en Zundert. Ook hier is de route maar even langs het water. Dit gedeelte is 3,1 kilometer.

Derde kaartje: Van de brug in de Montenslaan tot de Hoge Brug bij Rijsbergen. Bij de watermolenbrug komt het fietspad weer langs de rivier en zal daar blijven. Ook dit gedeelte is 3,1 kilometer lang.

Vierde kaartje: van de Hoge Brug bij Rijsbergen tot de Bakkebrugstraat, het voorlopige eindpunt. Dit stuk, dat geheel langs de rivier loopt, is 3 kilometer lang.

De gehele Reis langs de Weerijs zoals hij nu op stapel staat.