Fietspad tot aan Bakkebrugstraat Zundert – terug op de begroting gemeente Zundert

De raad van de gemeente Zundert heeft op 8 november jl. besloten om in de programmabegroting voor 2017-2020 geld te reserveren voor de aanleg van een deel van het fietspad langs de Weerijs. Medio 2017 is het doorlopende fietspad langs de Weerijs van Breda tot aan het Kruispad klaar. Wanneer het gedeelte tot aan de Bakkebrugstraat gereed zal zijn is nog niet bekend. Stichting fiets Mark en Weerijs is heel blij met deze uitslag en de ondersteuning voor dit burgerinitatief.